strona główna
 »  Regulamin
Regulamin

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.logopeda.pl prowadzony jest przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu z siedzibą w Olsztynie przy ul. Paukszty 17
NIP 739-100-51-22,
Regon 510659023
 
 
2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem sklep.logopeda.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Zakupy w sklepie internetowym sklep.logopeda.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą mailową przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.logopeda.pl.
2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez dział obsługi sklepu internetowego sklep.logopeda.pl.
2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
2.7. Sklep internetowy sklep.logopeda.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.8. sklep.logopeda.pl  zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki )
b. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości
c. przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta
2.9. Zamówienia w sklepie internetowym sklep.logopeda.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym sklep.logopeda.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sklep logopeda.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.  
2.11. sklep.logopeda.pl wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.
2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2.13. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez sklep.logopeda.pl  treści o charakterze bezprawnym.
 
 
3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
3.1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
3.2. sklep.logopeda.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie sklep.logopeda.pl, z zastrzeżeniem pkt. 2.7.
3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
3.3.1. sprawdzeniu przez sklep.logopeda.pl kompletności wysłanych danych
3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości email. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś – w przypadku płatności e-przelewem – z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek sklep.logopeda.pl wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do wysłania, Zamawiający otrzymuje wiadomość email informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury.
3.5. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w warunkach dostawy znajdującej się na stronie sklep.logopeda.pl. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
3.6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny sklep.logopeda.pl, pomiędzy Klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja drogą mailową.
W jej ramach Kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie emaile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
 
Potwierdzenie zamówienia – w momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego.
 
Płatność przelewem– w przypadku kiedy Klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, email zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
 
Brak potwierdzenia przelewu – w sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 
Częściowa kompletacja zamówienia – może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Kupującego zostanie wysłany email potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
 
Kompletacja i wysłanie zamówienia – po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w siedzibie sklepu sklep.logopeda.pl.
 
Anulowanie zamówienia – w przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, Kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE
4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w sklep.logopeda.pl 
4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres: logopeda.pl, ul. Paukszty 17,10-685 Olsztyn
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
4.6. Proces reklamacji odbywa się w oparciu o kontakt mailowy lub telefoniczny
 
 
 5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
sklep.logopeda.pl przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.
 
 
6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.
6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez sklep.logopeda.pl  na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

 
7. OCHRONA DANYCH
7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez sklep.logopeda.pl  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.
7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres sklep@logopeda.pl.

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. sklep.logopeda.pl  zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego sklep.logopeda.pl,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego sklep.logopeda.pl,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
8.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres sklep@logopeda.pl
8.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy
 

 

 
Koszyk
Pusty koszyk
Produkt tygodnia
Kontakt z nami

Sklep logopeda.pl
ul. Paukszty 17
10-685 Olsztyn
tel. +48 089 542 09 00
e-mail sklep@logopeda.pl